I kong,li e-tang lau-loh-lai poe goa khai-kang.
Li kong:"Mai ka goa hai."

Sui-jian goa m-chaiN li si an-choaN e an-ni kong,
sui-jian goa chaiN-iaN li kho-leng si leh kong-sng-chhio,
sui-jian li eng-kai m-si chin-chiaN kam-siu tioh siaN-mih,
m-ko,ma u-iaN.
Chin-chiaN,mai ka li hai.

畢竟,女孩如我是很危險的。
而就像有一句話說喜歡你的人也喜歡你是奇蹟,
這世界的頻率常常不對,
愛我的我不愛,我愛的不能愛,
是吧,小唯?

遇到好男人有時候竟也是一種難處。
創作者介紹
創作者 twkid 的頭像
twkid

=!背包嬌客!=

twkid 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()